دانلود سریال Game of Thrones با لینک مستقیم

این سریال در قاره های خیالی وستروس و اسوس در نزدیکی پایان یک تابستان ۱۰ ساله اتفاق می افتد و چندیدن خط داستان را دنبال میکند.اولین روایت این داستان به جنگ بین خانواده های اشرافی برای بدست اوردن تخت آهنین و پادشاه هفت اقلیم مربوط میشود .دومین خط نزدیک بودن زمستان طولانی و یورش موجوداتی افسانه ای از شمال را شرح میدهد و سومین خط داستانی مجموعه تلاش فرزندان شاه مخلوع برای بازپس گیری تاج و تخت است.این مجموعه از طریق شخصیت هایی که اخلاقیات مبهمی دارند,حول مسایلی چون طبقات اجتماعی ,وفاداری,فساد,جنگ داخلی و مجازات می گردد.

 

لینک مستقیم این فیلم در کانال

 

***( سانسور شده )***

(کیفیت ۷۲۰ – نیم بها)

(فصل اول سریال بازی تاج و تخت + دوبله شده )

قسمت ۱ |لینک مستقیم|

قسمت ۲ |لینک مستقیم|

قسمت ۳ |لینک مستقیم|

قسمت ۴ |لینک مستقیم|

قسمت ۵ |لینک مستقیم|

قسمت ۶ |لینک مستقیم|

قسمت ۷ |لینک مستقیم|

قسمت ۸ |لینک مستقیم|

قسمت ۹ |لینک مستقیم|

قسمت ۱۰ |لینک مستقیم|

[زیرنویس کل فصل ۱]


(فصل دوم سریال بازی تاج و تخت + دوبله شده)

قسمت ۱ |لینک مستقیم|

قسمت ۲ |لینک مستقیم|

قسمت ۳ |لینک مستقیم|

قسمت ۴ |لینک مستقیم|

قسمت ۵ |لینک مستقیم|

قسمت ۶ |لینک مستقیم|

قسمت ۷ |لینک مستقیم|

قسمت ۸ |لینک مستقیم|

قسمت ۹ |لینک مستقیم|

قسمت ۱۰ |لینک مستقیم|

[زیرنویس کل فصل ۲]


(فصل سوم سریال بازی تاج و تخت + دوبله شده)

قسمت ۱ |لینک مستقیم|

قسمت ۲ |لینک مستقیم|

قسمت ۳ |لینک مستقیم|

قسمت ۴ |لینک مستقیم|

قسمت ۵ |لینک مستقیم|

قسمت ۶ |لینک مستقیم|

قسمت ۷ |لینک مستقیم|

قسمت ۸ |لینک مستقیم|

قسمت ۹ |لینک مستقیم|

قسمت ۱۰ |لینک مستقیم|

[زیرنویس کل فصل ۳]


(فصل چهارم سریال بازی تاج و تخت + دوبله شده)

قسمت ۱ |لینک مستقیم|

قسمت ۲ |لینک مستقیم|

قسمت ۳ |لینک مستقیم|

قسمت ۴ |لینک مستقیم|

قسمت ۵ |لینک مستقیم|

قسمت ۶ |لینک مستقیم|

قسمت ۷ |لینک مستقیم|

قسمت ۸ |لینک مستقیم|

قسمت ۹ |لینک مستقیم|

قسمت ۱۰ |لینک مستقیم|

[زیرنویس کل فصل ۴]


(فصل پنجم سریال بازی تاج و تخت + زیرنویس چسبیده)

قسمت ۱ |لینک مستقیم|

قسمت ۲ |لینک مستقیم|

قسمت ۳ |لینک مستقیم|

قسمت ۴ |لینک مستقیم|

قسمت ۵ |لینک مستقیم|

قسمت ۶ |لینک مستقیم|

قسمت ۷ |لینک مستقیم|

قسمت ۸ |لینک مستقیم|

قسمت ۹ |لینک مستقیم|

قسمت ۱۰ |لینک مستقیم|

[زیرنویس کل فصل ۵]


(فصل شیشم سریال بازی تاج و تخت + زیرنویس چسبیده)

قسمت ۱ |لینک مستقیم|

قسمت ۲ |لینک مستقیم|

قسمت ۳ |لینک مستقیم|

قسمت ۴ |لینک مستقیم|

قسمت ۵ |لینک مستقیم|

قسمت ۶ |لینک مستقیم|

قسمت ۷ |لینک مستقیم|

قسمت ۸ |لینک مستقیم|

قسمت ۹ |لینک مستقیم|

قسمت ۱۰ |لینک مستقیم|

[زیرنویس کل فصل ۶]


(فصل هفتم سریال بازی تاج و تخت + زیرنویس چسبیده)

قسمت ۱ |لینک مستقیم|

قسمت ۲ |لینک مستقیم|

قسمت ۳ |لینک مستقیم|

قسمت ۴ |لینک مستقیم|

قسمت ۵ |لینک مستقیم|

قسمت ۶ |لینک مستقیم|

قسمت ۷ |لینک مستقیم|

[زیرنویس کل فصل ۷]


(فصل هشتم سریال بازی تاج و تخت +‌دوبله شده)

قسمت ۱ |لینک مستقیم|

قسمت ۲ |لینک مستقیم|

قسمت ۳ |لینک مستقیم|

قسمت ۴ |لینک مستقیم|

قسمت ۵ |لینک مستقیم|

قسمت ۶ |لینک مستقیم| زیرنویس چسبیده

.

banner ads
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments